El-Vision gyors rendelés

Telefon beszélgetésünkre hivatkozva, kérem töltse ki a megrendelést, és pontosan írja le, azt amit szóban megbeszéltünk.

FONTOS: Megrendelése csak abban az esetben él, ha azt visszaigazoljuk!

Szolgáltatásaink díja nem tartalmazza az ÁFÁ-t! A nettó összegen felül 27% áfa kelül még felszámolásra.
Megrendelés részletezése. FONTOS: Ami nincs leírva, az nem képzi a szerződésünk tárgyát!
Amennyiben a székhely és levelezési cím eltér, vesszővel elválasztva azt is adja meg!
1. A szolgáltatás időpontja a fent jelzett napon érvényes. Minden egyéb visszaszállítási időpontot egyedileg kell leegyeztetni. 2. A felek a bérelt eszközök hibátlan működését, valamint a tartozékok hiánytalan meglétét az átadáskor együttesen ellenőrzik. 3. Megrendelő a szolgáltatási díjat 8 napos átutalással egyenlítheti ki. 4. Megrendelő köteles a bérelt eszközt szakszerűen használni, melyre oktatást a Szolgáltatótól kérhet, s felelősséggel tartozik a bérlet időtartama alatt bekövetkezett mindennemű kárért és hibákért. Az eszközök nem megfelelő használata a rendezvény menetében hibát eredményezhet, melyért felelősség a Szolgáltatót nem terheli. 5. A Szolgáltató vállalja, hogy a bérleti idő alatt meghibásodott eszközöket a lehető leghamarabb kicseréli vagy megjavítja, - lehetőleg fél órán belül - de a felmerülő technikai hibákért anyagi felelősséget nem vállal. A meghibásodott eszközt – amennyiben a javítás sikertelen , illetve az eszköz cseréje nem lehetséges – Szolgáltató a fent jelzett napi nettó áron, a hibás napjára végszámlán nem számolja fel, abban az esetben, ha aznap azt az eszközt már nem használják, és a Megrendelő erről a hiba@el-vision.hu e-mail címen, a Szolgáltatót a meghibásodást követő fél órán belül értesíti.. A Megrendelő pedig tudomásul veszi, hogy ennél nagyobb kedvezményt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. 6. Hibás teljesítésnek az számít, ha egy rendezvény a Szolgáltató technikai hibája miatt, vagy emberi problémája miatt fél órán beül nem folytatható vagyis meghiúsul. Nem számít hibás teljesítésnek, amennyiben a Megrendelő kérésére a rendezvény folytatódik és a Megrendelőt kedvezményre sem jogosítja fel, ha kérésére javítás után folytatódik a rendezvény. 7. A bizonyíthatóan szakszerű használat mellett bekövetkező hibákért Megrendelőt nem terheli felelősség. 8. Tájékoztatjuk, hogy a fent említett szolgáltatásokat max. 8 nappal a munkálatok megkezdése előtt lehet anyagi következményektől mentesen lemondani. Amennyiben a szolgáltatásokat a rendezvény előtt 5 nappal, vagy annál később mondják le, 100%, 6-8 nappal a munkakezdés előtt történő lemondás esetén 50% kötbér fizetése kötelező. 9. Megrendelő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelme esetén a Szolgáltató a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel késedelmi kamatként. 10. A határidők elmulasztása hiányában jogi behajtásra, harmadik félnek átadható.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a telefonon egyeztetett, és itt adatbekérő oldalon általam leadott megrendelést vissza nem vonom, és a fenti ÁSZF elfogadásával kijelentem, hogy megismertem, és teljesítem!